Ambassadøren fra Uganda – Lørdag den 18. Januar kl. 18.00

Ambassadøren fra Uganda – Lørdag den 18. Januar kl. 18.00

Ambassadøren fra Uganda – Minisha Jayant Madhvani – gæster DampRadioen

Studievært Robin Cox.
Lyt: dampradioen.dk
Anledningen er sidste års indsamling fra operations Dagsværk, der gik til et projekt i Uganda.
I 2019 satte Operation Dagsværk spot på unge med handicap i Uganda i samarbejde med SUMH – Sammenslutningen af Unge med Handicap –
& DH – Danske Handicaporganisationer – med henblik på at nedbryde fordomme og barrierer,
så unge med handicap også har muligheder på lige fod som alle andre unge at deltage i samfunds- og arbejdslivet
På Dagsværkdagen d. 6. november 2019 arbejdede ca. 15.000 elever på de danske ungdomsuddannelser og efterskoler til fordel for et projekt,
som SUMH og DH vil igangsætte med deres lokale partnere i Uganda over en 3-årig periode.
I programmet snakkes der også om forholdet mellem Danmark og Uganda.
Ambassadøren tæller om sine mål for forskellige projekter, hun har sat i værk her i landet.
Vi hører i udsendelsen også om hendes arbejdsliv før hun kom til Danmark, hvor hun fortæller om den tid,
hvor hun arbejdede som ambassadør i USA og Asien.
Blandt mange oplevelser rundt om i verden fortæller hun om den særlige oplevelse,
da hun var med på turen sammen med den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton, da han besøgte Uganda.