Anne-Marie Axø Gerdes – Tirsdag den 18. februar kl. 19.30

Anne-Marie Axø Gerdes – Tirsdag den 18. februar kl. 19.30

Formanden for Etisk Råd gæster DampRadioen i udsendelsen ”Den Lokale Gæst”
med Jan Kargaard som studieværten.

Lyt: www.dampradioen.dk/97,8 MHz
Det blev det daværende medlem af Det Etiske Råd, professor og klinikchef på Rigshospitalet, Anne-Marie Axø Gerdes,
der fra den 15. februar 2019 har overtaget formandsposten efter Gorm Greisen.
Anne-Marie Axø Gerdes er uddannet læge, har en ph.d. i medicinsk genetik og er klinikchef, professor og overlæge på Rigshospitalet, hvor hun har arbejdet siden 2009.
Hun har været medlem af rådet siden 2016, og har derfor også gjort sig nogle tanker om, hvordan arbejdet i rådet fremadrettet vil foregå:
Rådsmedlemmerne lægger et stort arbejde i at deltage i samfundsdebatten om etiske dilemmaer, ikke mindst i lokalområderne.
Det er en vigtig opgave for rådet at bidrage til at skabe debat om etiske dilemmaer overalt i samfundet. Mange af de mere klassiske emner for rådet er centreret omkring livets begyndelse og afslutning.
Det er der altid stor interesse for at diskutere rundt omkring i landet.
Anne-Marie er ikke i tvivl om, at hendes tid som formand kommer til at byde på mange nye projekter.
Blandt andet har Rådets udtalelse fra efteråret 2018 om retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen åbnet døren til et nyt projekt:
Det handler om de varme hænder – om værdien af omsorg i sundhedsvæsenet, hvor Rådet vil se nærmere på værdien af omsorg i sundhedsvæsenet.
Meget tyder nemlig på, at den rent behandlingsmæssige indsats er højt prioriteret i mange sammenhænge.
Måske er den også for højt prioriteret i forhold til den menneskelige og mere omsorgsorienterede kontakt.
Dette vil Rådet undersøge nærmere.
Rådet har også valgt at se nærmere på retspsykiatrien, dvs. mennesker der på grund af alvorlig psykisk sygdom har fået et mellemværende med politi, domstole og sundhedsvæsenet.
Der er et stigende politisk fokus på området, da antallet af retspsykiatriske patienter er tredoblet på 15 år. Det er en udpræget skrøbelig gruppe af mennesker, som er ramt af både svær psykisk sygdom og ”stemplet” som kriminelle