Christine E. Swane – torsdag den 10. september kl. 18.00

Christine E. Swane – torsdag den 10. september kl. 18.00

Christine E. Swane fra Fonden: Ensomme Gamles Værn gæster DampRadioen torsdag den 10. september kl. 18 i udsendelsen: ”Ugens Aktuelle Gæst” med Jan Kargaard som studieværten

Lyt: www.dampradioen.dk

Fonden Ensomme Gamles Værn er en forskningsorienteret humanitær fond.

Fondens formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for dårligt stillede og gamle mennesker i Danmark – både dem der har mindst socialt og økonomisk.

Dette opnås ved, at man udnytter sine midler til at forske i og afhjælpe sociale problemer, ensomhed samt marginalisering blandt gamle mennesker.

I 1910 stiftede pastor Hermann Koch og andre foreningen Ensomme Gamles Værn.

I 1924 omdannedes foreningen til en institution og har siden 1970 været selvejende.

Udsendelsens gæst Christine E. Swane er mag art i kultursociologi , og har en ph.d.-grad i Hverdagslivet med demens fra Københavns Universitet og har været direktør for Ensomme Gamles Værn fra september 2006.

Hun har i mere end 30 år beskæftiget sig med forskning og formidling inden for gerontologien (læren om aldring, alderdom og gamle mennesker).

I 1998-2004 var hun leder af Gerontologisk Institut, 1998-2000 leder af Videnscenter på Ældreområdet og i 2004-2006 studieleder for Masteruddannelse i Gerontologi og Masteruddannelse i Rehabilitering på Syddansk Universitet.

Fra 2006 har hun været direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn.

Igennem sit arbejde skaber og formidler hun indsigt i gamle menneskers eget syn på hverdagen og det at blive gammel, ikke mindst når det handler om emner som demens, ensomhed og det sociale liv i alderdommen.

Hun har med fonden særligt fokus på ældre i en socialt og økonomisk udsat situation fx blandt ældre migranter.

Christine E. Swane er medlem af en lang række ekspertudvalg.

Hun var i 2012 generalsekretær for den 21. Nordiske Kongres i Gerontologi i København, og i 2022 er hun præsident for den 26. Nordiske Kongres i Gerontologi i Odense.

Danske Ældreråd tildelte i 2019 Christine E. Swane Ældrerådenes Hæderspris for mere end 30 års forskning og formidling om ældre menneskers hverdagsliv og indsats for at bekæmpe ensomhed og forbedre vilkårene for ældre mennesker i en udsat position.