Den danske ambassadør i Uganda Nicolaj Højberg Petersen – Lørdag den 27. februar kl. 16.00

Den danske ambassadør i Uganda Nicolaj Højberg Petersen – Lørdag den 27. februar kl. 16.00

Den danske ambassadør i Uganda Nicolaj Højberg Petersen gæster DampRadioen i udsendelsen VIP Lounge med Robin Cox som studieværten

Lørdag den 27. februar kl. 16.

Lyt: www.dampradioen.dk

I udsendelsen skal vi bla. høre om nogle de opgaver som den danske ambassade varetager i denne del af Afrika

Ambassaden er opdelt i forskellige organisatoriske teams som ledelse, politik, vækst og udvikling, administration og support medarbejdere.

Danmark har en overordnede vision.

At bidrage til den fortsatte udvikling af et stabilt og demokratisk Uganda, som gennem inklusiv og bæredygtig vækst forbedrer udsigterne for befolkningen og bringer landet tættere

på en status som mellem indkomstland, og som spiller en stabiliserende rolle i regionen i overensstemmelse med Danmarks strategi for udviklingssamarbejde og humanitær indsats “Verden 2030”.

Danmark vil støtte Ugandas opfyldelse af FN’s mål for bæredygtig udvikling- især med fokus på fem mål:

Bekæmpelse af fattigdom som det primære mål

Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af piger og kvinder

Fremme af bæredygtig vækst og anstændigt arbejde

Reduktion af ulighed og

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Visionen for Danmarks partnerskab med Uganda er at bidrage til den fortsatte udvikling af et stabilt og demokratisk Uganda, der gennem inklusiv og bæredygtig vækst forbedrer fremtidsudsigterne for befolkningen og har kurs mod status som stabiliserende rolle i regionen.