Claudia Sick, Ph.d – Mandag den 08. Oktober kl. 18.00

Claudia Sick, Ph.d – Mandag den 08. Oktober kl. 18.00

Plastfri Roskilde Fjord er et projekt under Plastfrit Hav – et stærkt samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien. Som del af den nye nationalpark ’Skjoldungernes Land’ fungerer Roskilde Fjord som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges og takles i et naturligt økosystem, herunder hvordan lokalsamfundet kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening. Projektet kører i 2016-18 med fondsbevilling fra Villum Fonden & Velux Fonden.

Fjorden kortlægges systematisk for indhold af plastik i alle de økologiske matricer; kysterne, vandsøjlen, fjordbunden, diverse organismer. Det analyseres, om der foregår transport af plastik i fødekæden, og hvad effekterne er i det lokale økosystem. Et lokalt renseanlæg analyseres for udslip fra spildevand og slam, og det testes hvor effektivt membranteknologi kan rense spildevandet yderligere. Kilder og årsager til forureningen kortlægges, og de lokale borgere involveres i en proces, der skal sikre, at fjorden i fremtiden ikke forurenes yderligere med plastik.