Julie Strand – Lørdag den 11. Juli kl. 13.30

Julie Strand – Lørdag den 11. Juli kl. 13.30

“Kampen for dyr og planters overlevelse” er emnet for denne måneds udgave af DampRadioens videnskabelige temaprogram: Ph-Debat med Frank Gliese som studieværten
Gæsten til dette emne er: Julie Strand, der er leder af Randers Regnskovs biobank.
Lyt: www.dampradioen.dk på alle webbrowsere undtaget Google Chrome
eller lyt:
My Tuner på computer:
https://mytuner-radio.com/radio/roskilde-dampradio-469692/

Randers Regnskov sætter fokus på en styrkelse af de etiske standarder, både indenfor dyrehold og i de varer der forhandles, de materialer der benyttes, og den energi der forbruges.
Hertil hører også en respekt for naturen og dermed naturbevarelse.
Randers Regnskov er en statsanerkendt tropisk zoologisk have beliggende på kanten af Gudenåen i Kronjylland nær centrum af Randers.
Og Randers Regnskav har i de senere år sat fokus på biodiversitet, som i stadig stigende grad er truet
Biodiversiteten har gennem det sidste århundrede været drastisk nedadgående.
Hastigheden, hvormed arter uddør er nu så høj, at flere forskere bruger begrebet den sjette masseuddøen.
Vi mennesker udøver en stor effekt på vores klode og er bevidste om det.

Af præcis denne årsag valgte Randers Regnskov i 2016 at etablere den første biobank i Danmark, der fokuserer bredt på bevaring af biodiversitet.
Det overordnede mål for Randers Regnskovs biobank er at bidrage til at nedbringe hastigheden, hvormed arter indenfor både dyr og planter uddør.
Biobanking og kryobevaring er velkendte metoder fra vores fødevareproduktion, hvor man opbevarer genetisk materiale i form af væv, blod, cellelinjer og kønsceller ved temperaturer helt ned til -196 grader C.
Som et led i det arbejde er biolog Julie Strand fra Randers Regnskov nu ved at specialisere sig som den første ph.d. i biobanking og bevaringsarbejde.
Et væsentligt mål er at afdække, hvorvidt de metoder, der indtil videre kendes til nedfrysning, kan overføres på andre grupper med mange truede arter – for eksempel padder.
Der tages allerede prøver og opbevarer genetisk materiale fra alle de dyr, man kan få fat på.
På den måde gemmer Randers Regnskov genetisk materiale fra individer, som ellers bare ville gå tabt.
På plantesiden arbejder man på at kunne modtage og opbevare frø af forskellige arter og sorter, der ligeledes kan bidrage til at bibeholde forskelligheden.
Biobanken i Randers Regnskov er blevet særdeles positivt modtaget hos forskere og samarbejdspartnere i både ind- og udland, og Randers Regnskov er allerede blevet optaget i Frozen Ark-konsortiet, der er et internationalt samarbejde for biobanker, der opbevarer truede dyr.