Karin Mardahl og Pia Kihlberg fra Røde Kors – Torsdag den 16. juni kl. 18.00

Karin Mardahl og Pia Kihlberg fra Røde Kors – Torsdag den 16. juni kl. 18.00

Udsendelsen: Ugens Aktuelle Gæst taler denne gang med Karin Mardahl og Pia Kihlberg fra Røde Kors i Roskilde.
Lyt: www.dampradioen.dk
Torsdag den 16. juni kl. 18
Udsendelsen sætter fokus på en af Røde Kors’ mange aktiviteter: Patientstøtte
Det er en frivillig indsats som bl.a. kræver, at man har et par timer i overskud om ugen.
Man skal have lyst til at yde en medmenneskelig håndsrækning til patienter, der gerne vil have besøg, mens den syge  ligger på sygehus.
Som frivillig patientstøtte under Røde Kors kan ens selskab og overskud være et kærkomment pusterum for patienter, der føler sig alene og måske er utrygge på sygehuset.
Patientstøttefunktionen er alene et tilbud om omsorg og medmenneskelig støtte.
Indsatsen ydes i et tæt samarbejde med det professionelle personale og alene som et supplement til de opgaver,

der varetages af sygehusets ansatte.
Og hvad kan man tilbyde patienter og pårørende i den situation?
En snak, måske om det der bekymrer.
En hånd at holde i.
Højtlæsning.
En gåtur på sygehusets område, fx til kiosken.
Glæden ved at være med til at gøre en forskel for andre mennesker.
Indsatser under Røde Kors bygger på 7 principper:
Medmenneskelighed
Upartiskhed
Neutralitet
Uafhængighed
Frivillighed
Enhed
Almengyldighed

På Sjællands Universitets Hospital i Roskilde er der tilknyttet patientstøtter på flere sengeafdelinger.
Røde Kors har løbende fokus på at udvide tilbuddet efter behov.