Kenneth Haar – Torsdag den 22. september kl. 18.00

Kenneth Haar – Torsdag den 22. september kl. 18.00

Gæsten i DampRadioens debatprogram: Ugens Aktuelle Gæst er denne gang forfatteren til bogen Kapitalens Europa: Kenneth Haar
Lyt: Torsdag den 22. september kl. 18.
www.dampradioen.dk

Erhvervslivets lobbyister i Bruxelles præger ofte det politiske liv i EU-institutionerne.
De har stor indflydelse på, hvilke forslag,
der overhovedet fremlægges, og hvad udfaldet bliver.
Især repræsentanterne for transnationale selskaber har efter forfatterens opfattelse en umådelig evne til at sætte sine fingeraftryk på beslutningerne – ikke bare på enkelte lovforslag, men også på EU’s langsigtede strategier og sågar på EU-traktaten.

”Kapitalens Europa” er en analyse af EU’s nyere historie, og en fremstilling af hvordan erhvervsinteresser har været med til at gøre EU til en statsdannelse, der gør ’konkurrenceevnen’ til samfundets altovergribende mål.
Den udvikling gør det efter forfatterens holdning til dette store emne, det sværere at løfte tidens store udfordringer, såsom den sociale ulighed og klimakrisen, og den har sågar ført til et større demokratisk underskud i EU.

Kenneth Haar er fra Corporate Europe Observatory, en lobbyvagthund i Bruxelles, som til dagligt arbejder på at afsløre lobbyisternes strategier.
Bogen Kapitalens Europa giver et sjældent indblik i lobbyisternes rolle i at forme ikke bare enkelte love, men også EU’s måde at arbejde på, strategier og målsætninger.