Lægen og forfatteren Oliver Hovmann – Torsdag den 25. februar kl. 19:30

Lægen og forfatteren Oliver Hovmann – Torsdag den 25. februar kl. 19:30

Lægen og forfatteren Oliver Hovmann gæster DampRadioen i udsendelsen Ph-Debat torsdag den 25. februar kl. 19:30, med Frank Gliese som studieværten.

Lyt: www.dampradioen.dk

Oliver Hovmand forsker i psykedeliske stoffer.

Oliver er læge og arbejder i psykiatrien, han er ph.d. studerende og forfatter.

Han udgav i 2019 Medical Psychedelics’, som er den første lærebog om psykedelika til medicinsk brug.

Han vil i udsendelsen bl.a. tale om forskningen i specielt dette emne, potentialet, faldgrupperne og forskellene mellem de stoffer, som forskningen har rettet deres interesse mod.

Med hans lægefaglige baggrund, har han et andet perspektiv på det psykedeliske felt, og derfor belyses emnet med nogle andre aspekter.

Inden krigen mod stoffer blev indledt, var mange stoffer, der i dag kun betragtes som rusmidler, lægemidler i det psykiatriske medicinskab. De sidste ti år er der igen blevet udført forskning i disse stoffers medicinske potentiale, og især MDMA er i nyere forsøg blevet vist at have et lovende potentiale til behandling af bl.a. PTSD i kombination med psykoterapi.

I udsendelsen gennemgås den nye forskning i MDMA-medieret psykoterapi til behandling af behandlingsresistent PTSD.

Oliver er introlæge i psykiatrien i Odense.

Han skrev speciale om MDMA-medieret psykoterapi for behandlingsresistent PTSD.

Han har udgivet bogen “Medical Psychedelics”, hvor der gennemgås litteratur af den kliniske brug af psychedelica: LSD, psilocybin, MDMA, DMT, ketamin og ayah