Lars Engberg-Pedersen – Lørdag den 21. november kl. 13:30

Lars Engberg-Pedersen – Lørdag den 21. november kl. 13:30

Seniorforsker Lars Engberg-Pedersen fra Danish Institute for International Studies DIIS gæster DampRadioen lørdag den
21. november kl. 13:30 i udsendelsen: Ugens Aktuelle Gæst med Jan Kargaard som studieværten.
Emnet er: Dansk ulandsbistand
Lyt: www.dampradioen.dk
Danmark har historisk set været blandt de største ydere af udviklingsbistand, set i relation til landets bruttonationalindkomst (BNI).
Dansk bistand er ofte blevet rost i internationale evalueringer.
Samtidig har den været en vigtig del af Danmarks bilaterale politiske og økonomiske relationer med en række udviklingslande.
Men nu er der ændringer på vej.
En del af ulandsbistanden skal bruges på nærområder,
og man har endnu ikke meldt ud, om den øgede klimabistand også fortsat skal tages derfra.
Denne opdeling i klima- og ulandsbistand er mødt med kritik, bl.a. fra Lars Engbeg-Pedersen.
Meget af klimabistanden gør fattige mennesker i stand til at håndtere de klimaforandringer, der kommer, og dermed forhindrer det fremtidig fattigdom.
Et godt eksempel er vandforsyningen i Uganda.
Her har Danmark haft en årelang indsats, som for nylig blev evalueret.
Der står helt klart, at var det ikke for Danmark, så ville Uganda ikke have fordoblet antallet af ugandere, der har adgang til rent vand.
Evalueringen siger også, at der ikke var andre lande, der ellers ville have hjulpet.