Lars Thorup Larsen -Lørdag den 6. juni kl. 13:30

Lars Thorup Larsen -Lørdag den 6. juni kl. 13:30

En sund sjæl i et sundt legeme.
Det lyder godt, men kræver sin mand – og kvinde!
Ordene er velkendte.
Men i udsendelsen Ugens Aktuelle gæst er det den kendte sundhedsprofet fra Aarhus Universitet Lars Thorup Larsen, der har skrevet en bog om emnet Sundhed, der i udsendelsen vil snakke om, hvad er sundhed egentlig for en størrelse for os mennesker
Hvad styrer vores sundhed.
Er det os selv – eller er det andre faktorer, der har indflydelse på vores sundhed.
Lyt DampRadioen lørdag den 6. juni kl. 13:30 med Jan Kargaard som studieværten.
Lyt: www.dampradioen.dk på alle webbrowsere undtaget Google Chrome
eller lyt:
My Tuner på computer:
https://mytuner-radio.com/radio/roskilde-dampradio-469692/
I vores hverdag fyldes vi med gode velmenende råd fra snart den ene og snart den anden.
Hvad skal vi stole på.
Hvilke råd skal vi følgende.
Og hvad kan vi overhovedet selv styre, når det gælder vores sundhed i hverdagen.
Nogle anbefaler, at vi skal have seks om dagen, skodde smøgerne en gang for alle, ikke tage en tår over tørsten og få pulsen op en halv time dagligt.
Pyha, den slags velmenende råd er lige til at miste pusten over.
Men bare rolig, Lars Thorup Larsen, sejlivet sundhedsprofet ved Aarhus Universitet, har givet vores ideer om sundhed et sundhedstjek.
Hans diagnose lyder:
Det er ren indbildning at tro, at vi har fuld kontrol over vores eget velbefindende.
Sundhed er i dag en helt uopnåelig tilstand.
Vi opfatter ofte vores sundhed som et resultat af egne livsstilsmæssige beslutninger.
Men det er langtfra så enkelt.
Dog har ikke blot myndigheder, men også borgere imellem, tendens til at stigmatisere dem, der ryger, spiser eller drikker for meget.
Vi er flittige udøvere af social sanktionering og medvirker således til at gøre sundhed til et moralsk begreb.
Den moraliserende tilgang til sundhedsfremme er ofte i centrum, når vi snakker om sundhed.
Myndighederne giver ofte individer skylden for deres usunde livsstil.
På engelsk hedder det ’blaming the victim’, hvilket vi kan oversætte til offerbebrejdelse.
Det er en form for moralisering, hvor omverdenen betragter ofrenes handlemåder som de eneste årsager til deres problemer, i dette tilfælde usund livsstil og i særdeleshed overvægt.
Man kan godt forsøge at vige uden om ansvaret ved blot at give befolkningen mere og bedre viden og så lade dem træffe deres egne beslutninger.
Problemet ved den strategi er blot, at stort set alle borgere i et land som Danmark egentlig allerede har tilstrækkelig viden.
Og vi sætter i den forbindelse det fælles sundhedsvæsen meget højt og er villige til at betale nærmest hvad som helst for at bevare det, men vi vil ikke have fællesskabet til at bestemme, hvordan vi lever.
Sundhed er i hvert fald meget andet og mere end det. Det er et bredt begreb for vores tilstand, fysisk, psykisk og socialt.
Sundhed er et videnskabeligt begreb, fordi læger og forskere fortsat er med til at definere nye lidelser og løsninger, vi må forholde os til.
Sundhed er et politisk begreb, fordi det involverer en betydelig omfordeling af risici og økonomiske byrder på tværs af befolkningen.
Men sundhed er også et moralsk begreb.
Det er en socialt legitim måde at vurdere og eventuelt sanktionere visse befolkningsgruppers levevis på.
De færreste mennesker vil sige direkte, at de ikke bryder sig om, hvordan andre mennesker lever deres liv.
Men det går straks lettere, hvis vi kan koble en sundhedsvidenskabelig begrundelse på.
I så fald lyder det ikke længere som vores egne idiosynkrasier, men derimod som en objektiv sandhed om, hvad sundhed er.