Mickey Gjerris – Torsdag den 8 oktober kl. 18.00

Mickey Gjerris – Torsdag den 8 oktober kl. 18.00

Det Lyse grønne Håb
Bioetiker og teolog Mickey Gjerris gæster DampRadioen i udsendelsen: Den Lokale Gæst med Jan Kargaard som studieværten.
Torsdag den 8 oktober kl. 18.
Lyt: www.dampradioen.dk
Anledningen er ny bog: Lyse Grønt Håb – en upraktisk håndbog.
Hvor kan vi finde håb, når den eneste klode, vi har, ødelægges af menneskeskabte klimaforandringer? Bioetiker og teolog Mickey Gjerris deler sit håb og sine personlige klimaetiske tanker i denne bog. Klima- og naturkrisen er udtryk for et etisk og åndeligt problem, som kræver, at vi grundlæggende ændrer vores forståelse af menneskets rolle i verden og hvad ”det gode liv” er.
Det er hverken nemt eller praktisk.
Men her giver forfatteren et bud på, hvordan man gennem forundring og respekt for naturen udvikler et livssyn, der kan føre til et godt, ansvarligt og meningsfuldt liv.
Et livssyn, som – midt i klimakrisen – rummer et lysegrønt håb for fremtiden.
I denne upraktiske håndbog får man overblik over klimakrisen, forståelse for dens etiske aspekter og inspiration til at leve et meningsfuldt liv midt i den.
Mickey Gjerris er teolog og ph.d. i bioetik, tidligere medlem af Det Etiske Råd og i dag lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.
Han har i 20 år forsket i menneskets forhold til dyr, teknologi, klima, liv og død og meningen med det hele – i et etisk, filosofisk og teologisk perspektiv. Forfatteren har udgivet en lang række bøger og artikler og er en stærk stemme i den offentlige debat.
Udgangspunktet for hans arbejde skal findes i den danske teolog K.E. Løgstrups forståelse af tilværelsen.
Så kære lyttere. Spids ører – der kommer kloge ord ud i æteren!