Morten Nielsen, Ventilen – Lørdag den 9. marts kl. 14.00

Morten Nielsen, Ventilen – Lørdag den 9. marts kl. 14.00

Gæsten i denne udgave af DampRadioens debatprogram Ugens Aktuelle Gæst er denne gang Morten Nielsen
fra det socialt engagerede projekt Ventilen i Roskilde.

Lyt: www.dampradioen.dk

Torsdag den 7. marts kl. 18 med genudsendelse lørdag den 9. marts kl. 14.

Ventilen er en frivillig social ungdomsorganisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.

Denne organisation driver tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme, og derudover arbejder de for at skabe
og formidle viden om unges ensomhed og redskaber til at arbejde med problemet.

Ventilen har ingen tilknytning til partipolitik, religion eller lignende.

Ventilen Danmark er en landsdækkende paraplyorganisation for 22 lokale tilbud fordelt over 20 byer.

Alle de lokale foreninger er afhjælpende tilbud til unge, der føler sig ensomme.

I landsorganisationen yder de støtte til de lokale foreninger i form af kvalitetssikring og udvikling, hvilket sker i de nationale udvalg
og via det fælles sekretariat.

Mere konkret får de lokale tilbud hjælp og sparring til blandt andet synlighedsarbejde,  uddannelse og fundraising.

Ud over arbejdet i de lokale tilbud, hvor fokus mest er på at afhjælpe ensomhed, arbejder Ventilen Danmark også
for at skabe og udbrede viden om unges ensomhed og redskaber til at arbejde med problemet.

Det gør de bl.a. med Netwerk, hvor de efteruddanner undervisere på ungdomsuddannelserne, og i Ventilen Fortæller,
hvor de rejser rundt i landet og holder oplæg om ungdomsensomhed og fællesskaber.