Morten Vincents – mandag den 3. februar kl. 19.00

Morten Vincents – mandag den 3. februar kl. 19.00

Frøerne har fået det meget bedre i Roskilde
Lyt til biolog Morten Vincents i udsendelsen
Ph-Debat med Frank Gliese som studieværten.
Lyt: www.dampradioen.dk
19 nye paddesøer ved Svogerslev og Boserup har fået det bedre viser en ny rapport.
Løvfrøer, spidssnudede frøer, butsnudede frøer og skrubtudser har sammen med stor og lille vandsalamander indtaget deres nye boliger og nyder det mange steder så meget, at de også er begyndt at yngle.
De nye søer en del af en række naturplejeprojekter, som skal skabe gode leve- og ynglesteder for padder.
Søerne blev anlagt i 2012-2015 af Roskilde Kommune i områderne omkring Svogerslev og Boserup. Og nu har kommunen gennemført et registreringsprojekt af padder inden for området.
“Paddetællingen”, som blev gennemført i løbet af april, maj og juni i 2019, viste, at de 19 nye paddesøer er godt i gang med at “modnes” og, at der bliver stadig flere af søerne, der fungerer som padde-ynglesøer. Det sker samtidig med at antallet af paddearter og antallet af padder stiger i søerne.