Programchef Katrine Eskelund, DDL – Torsdag den 19. maj kl. 19:30

Programchef Katrine Eskelund, DDL – Torsdag den 19. maj kl. 19:30

Torsdag den 19. maj kl. 19:30 er programchef Katrine Eskelund fra Danske Døves Landsforbund (DDL) gæst i udsendelsen:

Rundt Om …. med Frank Gliese som studieværten.

Lyt: www.dampradioen.dk.

Anledningen til besøget er, at DDL har søsat nyt projekt,

der skal bekæmpe social isolation blandt danske døve .

Coronapandemien har medført en større grad af social isolation blandt tegnsprogstalende døve og hørehæmmede i hele Danmark.

Det vil et nyt projekt i Danske Døves Landsforbund (DDL) gøre op med.

Under titlen ”Fremad – ud af ensomheden, ind i fællesskabet” har DDL fået midler fra Socialstyrelsen til at styrke sine fællesskabsrettede aktiviteter og dermed bekæmpe social isolation blandt danske døve.

Målet er at styrke de sociale relationer for danske døve, der oplever sig som ressourcesvage, psykiske sårbare og socialt isolerede efter corona tiden.

Ved at etablere kontakten til andre ligesindede tegnsprogstalende døve og hørehæmmede, er det meningen at deltagerne i projektet får afhjulpet deres sociale isolation, og at de bliver mere integreret i det danske døvefællesskab.

Det er den frivillige indsats, der bærer dette projekt.

Ved at styrke den frivillige og ulønnede indsats, rekrutteres og trænes en stor gruppe af frivillige til projektets aktiviteter.

Aktiviteternes omfatter blandt andet besøgsvennetjeneste, netværksgrupper og sociale arrangementer i medlemsforeninger.

Her bliver deltagerne introduceret til informationsoplæg, vidensdeling og allervigtigst af alt netværksdannelse i deres nærområder.