Projektchef, ph.d. i sociologi Gunvor Christensen – Torsdag den 6. januar kl. 22:30

Projektchef, ph.d. i sociologi Gunvor Christensen – Torsdag den 6. januar kl. 22:30

Projektchef, ph.d. i sociologi Gunvor Christensen er gæst i udsendelsen: Ugens Aktuelle Gæst med Jan Kargaard som studieværten.

Lyt: Torsdag den 6. januar kl. 22:30.

www.dampradioen.dk

Udsendelsen sætter specielt fokus på de ældres boligbehov

Gunvor Christensen beskæftiger sig specielt med boligområdet.

Hun interesserer sig især for social og boligmæssig segregering, boligsociale indsatser til udsatte boligområder og boligpolitik generelt.

Gunvor Christensen er en erfaren projektleder.

Hun har ledet mangeårige forsknings- og evalueringsprojekter,

der indbefatter samarbejde med andre forskningsinstitutioner og konsulentfirmaer.

Projekterne har primært været for ministerier, fonde, kommuner og boligorganisationer.

Gunvor Chrisisen arbejder for Vive, der er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd og er en dansk analyse- og forskningsorganisation.

VIVE blev oprettet under navnet Socialforskningsinstituttet i 1964 og skiftede i 2007 navn til SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Navnet blev ændret til VIVE i 2017, da KORA blev fusioneret ind under organisationen.

Emnet for denne udgave af Ugens Aktuelle Gæst med fokus på de ældres boligbehov er således lagt i yderst kyndige hænder.