Sundere fremtid for Ishøjs børn og unge – Lørdag den 18. april kl. ca. 11:30

Sundere fremtid for Ishøjs børn og unge – Lørdag den 18. april kl. ca. 11:30

Andet indslag i DampRadioen ugentlige magasinprogram: Kulturscenen har denne gang set nærmere på
nyt partnerskab for en sundere fremtid for Ishøjs børn og unge.
Lyt: www.dampradioen.dk
Torsdag den  16. april kl. ca. 17:30 med genudsendelse lørdag den 18. april kl. ca. 11:30
Ishøj Kommune og Center for Sundt Liv og Trivsel går sammen om at løse sundheds- og trivselsudfordringer blandt kommunens børn og unge.
Det ambitiøse partnerskab sigter mod sammen at skabe varige forandringer i lokalsamfundet og er et afgørende skridt for en sundere fremtid for Ishøjs næste generation.
Høj vægt og mistrivsel hos børn og unge er en kompleks udfordring, som har store fysiske og psykiske konsekvenser.
Derfor indgår Ishøj Kommune og Center for Sundt Liv og Trivsel nu en partnerskabsaftale, der skal fremme ny viden om sundhed og trivsel hos børn og unge.
Målet er at udvikle rammer og indsatser, der på sigt kan udbredes til andre kommuner.
Ishøj Kommune har et ønske om at tænke anderledes og handle i fællesskab for at skabe et sundere og mere trivselsfremmende miljø for børn og unge.
Indsatsen mellem Center for Sundt Liv og Trivsel og Ishøj Kommune fokuserer på en samskabende tilgang, hvor interessenter samles for at skabe løsninger.
Ved at arbejde på tværs af sektorer og fagområder sikrer partnerskabet, at der skabes helhedsorienterede løsninger, der kan gøre en reel forskel lokalt.
Det kan fx være ved at kigge på der, hvor børnene og de unge færdes allermest.
De klare fælles ambitioner og mål, som både Center for Sundt Liv og Trivsel og Ishøj Kommune har, er at styrke børns og unges trivsel og sundhed ligegyldigt, hvilket socialt lag, de kommer fra.
Flere børn og unge skal have muligheden for at leve et godt liv.
Hvis de ambitioner og mål skal indfris, kræver det, at alle omkring børnene og de unge står sammen for at skabe muligheder for at gøre det sunde liv nemmere at lave.
En stor del af børnenes og de unges liv foregår i hjemmet og en anden stor del af deres tid bruges i de kommunale rammer som fx dagtilbud, skoler, SFO, klubtilbud, fritidstilbud og foreninger.

Bestyrelsen i Center for Sundt Liv og Trivsel:

Jonas Egebart (forperson), direktør, Sundhedsstyrelsen
Bente Merete Stallknecht (næstforperson), dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Arne Astrup, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden
Tejs Binderup, fødevaredirektør, Fødevarestyrelsen
Camilla Hersom, vicedirektør, Danske Regioner
Christian Harsløf, direktør, KL
Dorte Bech Vizard, afdelingschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Om Center for Sundt Liv og Trivsel
Center for Sundt Liv og Trivsel er en privat, uafhængig forening stiftet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden. Målet er at forebygge trivselsproblemer og stigende høj vægt blandt børn og unge gennem forskningsbaserede og løsningsorienterede tiltag i samarbejde med forskere, uddannelsesinstitutioner og praksis.