Temaudsendelsen om komponisten Bernhard Christensen – Lørdag den 22. januar kl. 15.00

Temaudsendelsen om komponisten Bernhard Christensen – Lørdag den 22. januar kl. 15.00

Lørdag den 22. januar kl. 15 genudsender DampRadioen temaudsendelsen om komponisten og musikpædagogen Bernhard Christensen.

Lyt: www.dampradioen.dk

Vi sender denne udsendelse i rækken af udsendelser, som en af DampRadioens tidligere og nu afdøde producenter – Jens Friis – har produceret i dette tilfælde sammen med en af radioens nuværende producenter – Lars Bang

Bernhard Anders Christensen blev født i 1906 i København og døde i 2004.

Han var organist, komponist og musikpædagog.

Bernhard Christensen studerede musikvidenskab ved Københavns Universitet fra 1926.

I 1929 bestod han organisteksamen og var til 1945 ansat som korleder og assistent ved Christiansborg Slotskirke.

Derefter var han organist og kantor ved Vangede Kirke 1945-1976.

Samtidig virkede han som musiklærer først for unge jazzentusiaster, senere på et børnehaveseminarium, og senest for børnene som lærer på en lilleskole 1950-1976 mm.

Som komponist var han autodidakt.

Han tog afsæt i Carl Nielsen-traditionen og i den samtidige europæiske modernisme, som han orienterer sig i sammen med bl.a. vennen Herman D. Koppel.

Opgøret med romantiske forestillinger og musikidealer, interessen for et samfundsmæssigt bredt orienteret folkemusikalsk arbejde er på dagsordenen, men først og fremmest opdagelsen af fremmede kulturers musik – “primitiv musik” – fik betydning for Bernhard Christensen som komponist.

Sammen med Sven Møller Kristensen som tekstforfatter skrev han en række jazzprægede værker, som blev meget populære og måske har skygget for resten af hans produktion.

Bernhard Christensen skrev musik til PH-revyer 1930-1932, var med i en af 30’ernes største teatersucesser “Melodien der blev væk” og har virket som komponist og arrangør bl.a. for Erik Tuxens jazzorkester.

Desuden skrev han musik til en række film bl.a. Poul Henningsens “Danmarksfilm”, Bjarne Henning-Jensens “Brunkul” og Søren Melsons “Jyske Kyst”.

Men han har også skrevet en del orkestermusik til koncertsalen foruden en række sange, viser, børnesange og salmer samt pædagogisk musik til små børn.

Bernhard Christensen kom tidligt i forbindelse med musikpædagogen Astrid Gøssel og deltog i en studiekreds, som foruden Astrid Gøssel også talte Sven Møller Kristensen, Aksel Schiøtz og Herman D. Koppel.

Bernhard Christensen kæmpede for at skabe et miljø, der først og fremmest kunne udvikle børnenes musiske evner.

Det førte bl.a. til at han i 1950 engagerede sig i oprettelsen af en lille-skole i Gladsaxe med ham selv som musiklærer og Herman Stilling som formningslærer/billedkunst for at skabe de rigtige rammer for udviklingen af de skabende og kunstneriske evner hos børn.

For at gennemføre sine ideer måtte han selv sørge for at få bygget instrumenter som trommer og bambusfløjter.

Den slags fandtes ikke på den tid.

På linje med den tyske musikpædagog og komponist Carl Orff og den svenske musikpædagog Daniel Hellden var Bernhard Christensen med til at inspirere et totalt nybrud i musikundervisningen for børn i børnehaver og skoler efter 2. verdenskrig.