Båndværkstedet

DampRadioen fungerer som et åbent og frit båndværksted,

hvor alle med tilknytning til Roskilde og nærmeste omegn
kan producere egne radioudsendelser efter behov og interesse.

Du behøver ikke at have erfaring med radiomediet.
DampRadioen hjælper dig både redaktionelt og teknisk med produktionerne.

I dag anvender over 100 personer fast DampRadioen som båndværksted.
Da DampRadioen er en ikke kommerciel medie institution
kan alle former for radioudsendelser produceres.

Hvis du har en bestemt viden og interesse inden for et bestemt område
eller er du medlem af en bestemt organisation/forening,
som kunne tænke sig at udbrede kendskabet til organisationens/foreningens
arbejde til en bredere kreds af borgere,
kan du producere udsendelser om alle former for emner.

Du kan kontakte DampRadioens radiochef – Erik Koefoed
på telefon 46 36 36 37 eller maile til: post@roskilde.dampradio.dk