Skoler producerer radio

Den nye skolereform har givet skoleelever mulighed for at arbejde med radiomediet.
En række elever fra skoler i Roskilde, har produceret udsendelser om mange forskellige emner, som knytter sig til Roskilde og omégn.
Alle unge har i dag fokus på at anvende de nye sociale medier.
Radioproduktion giver skoleeleverne indsigt i, hvordan man omgås de nye sociale medier.

Absalons Skole

Lyt til produktionerne fra Trekroner skolen